Pageloader

Korroosiosuojaus

chesterton-logo
Tuotteet on suunniteltu suojaamaan laitteitasi lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Saatavissa on ohut- ja paksukalvoia korroosiosuojatuotteita. Tuotevalikoima tarjoaa pitkäkestoisen, mutta poistettavan korroosiosuojan. Ideaaleja käyttökohteita ovat kuljetuksen ja varastoinnin aikainen suojaus helppolevitteisillä tuotteilla