Pageloader

ARC-pinnoitteet

///ARC-pinnoitteet

Teollisuus kohtaa jatkuvasti haitallisia ympäristöolosuhteita, jotka syövyttävät komponentteja ja rakenteita, heikentäen tuotantolaitteiden luotettavuutta sekä turvallisuutta ja jotka saattavat johtaa tuotannon menetykseen. Chestertonin ARC-pinnoitteet suojaavat erinomaisesti eroosiota, korroosiota, hankausta ja kemiallista syöpymistä vastaan sekä metalli- että betonipinnoilla.
Chestertonin vähän VOC-yhdisteitä sisältävät, 100 % kiintoainepitoiset ARC-pinnoitteet suojaavat tällaiset pinnat kaikissa teollisuusympäristöissä.


COVID-19 -TIEDOTE | 25/3/2020