Pageloader

Laippa- ja tasotiivistys

///Laippa- ja tasotiivistys

On huomioitava monia tiivistämiseen vaikuttavia tekijöitä valittaessa oikeaa tiivistettä, mukaan lukien turvallisuus, lämpötila, paine, tiivistettävä tuote, tiivistettävät laitteet, olosuhteet, tuotteen monipuolisuus, ja hinta. Kokenut tiimimme auttaa sinua tekemään parhaan valinnan ja tarjoaa perustellun ja kattavan suosituksen, joka usein sisältää innovatiivisia ratkaisumalleja- alkaen kriittisistä korkean lämpötilan ja -painejärjestelmien sovelluksista.

Live Loading
Chesterton Live Loading –tekniikasta eli muuttuvan kuormituksen tekniikasta on tullut maailmanlaajuinen standardi pitkäaikaisille, vähäiset päästöt mahdollistaville, vähän huoltamista vaativille punostiivisteille ja tasotiivisteille. Chesterton myös käytti ensimmäisenä onnistuneesti Live Loading -tekniikkaa.


COVID-19 -TIEDOTE | 25/3/2020