Pageloader

Korroosiosuojaus & pinnoitteet

////Korroosiosuojaus & pinnoitteet


Tuotteet on suunniteltu suojaamaan laitteitasi lyhyt- ja pitkäaikaisesti. Saatavissa on ohut- ja paksukalvoia korroosiosuojatuotteita. Tuotevalikoima tarjoaa pitkäkestoisen, mutta poistettavan korroosiosuojan. Ideaaleja käyttökohteita ovat kuljetuksen ja varastoinnin aikainen suojaus helppolevitteisillä tuotteilla


COVID-19 -TIEDOTE | 25/3/2020